o firmie

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).

Firma MAKTO profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie zarządzania i administrowania obiektów wspólnot mieszkaniowych oraz osób prywatnych, a także obiektów komercyjno - biurowych, handlowych i magazynowych.

Klienci oczekują profesjonalizmu oraz zróżnicowania usług, które ułatwiłyby życie, uczyniły je przyjemniejszym i bezpieczniejszym. MAKTO - będąc firmą elastyczną i dynamiczną, szybko rozpoznaje potrzeby klientów, dostosowuje działania i procedury do indywidualnych potrzeb. Stale bada zmiany zachodzące na rynku zarządzania nieruchomościami. W działalności swojej kieruje się przede wszystkim troską o wysoką jakość świadczonych usług oraz o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych na zarządzanych nieruchomościach.

Jako zarządca i administrator Firma zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w firmie UNIQA o numerze 137823.

 

NIP: 783-128-04-54 REGON: 302158807

Copyright © MAKTO. Witosław Janaszek.

panel klienta